BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ A
CẬP NHẬT NGÀY 08/06/2018
STT Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Giá bán đã có VAT
 (Triệu/m2/ô)
1 B1-1 1 3 100 Tây 40m TT
2              
3 B1-1 4 11 100 Tây Nam 25m TT
4 B1-1 4 19 86 Tây Bắc 40m TT
5              
6 B1-1 6 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 14m TT
7              
8 B1-1 7 1 127,5 Góc Tây Bắc 17m 38
9 B1-1 7 10 100 Đông Bắc 14m 29
10 B1-1 7 21 100 Tây Nam 25m TT
11 B1-1 7 24 127,5 Góc Tây Nam 25m TT
12              
13 B1-1 8 7 100 Đông Bắc 14m 27,5
14 B1-1 8 21 100 Đông Bắc 14m TT
15              
16 B1-1 9 7 100 Đông Bắc 14m TT
17              
18 B1-1 10 1 77,7 Góc Tây Bắc 17m 41
19 B1-1 10 9 90 Đông Bắc 14m 29,5
20 B1-1 10 10 90 Góc Đông Bắc vườn hoa 14m 30,5
21              
22 B1-1 11 10 90 Đông Bắc 14m TT
23 B1-1 11 12 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 29,5
24              
25 B1-1 12 13 76,95 Đông Nam 25m 36,5
26              
27 B1-1 14 19 90 Tây Bắc 17m 30,3
28              
29 B1-1 15 4 90 Đông Bắc 25m TT
30 B1-1 15 6 90 Đông Bắc 25m TT
31 B1-1 15 16 90 Tây Nam 14m TT
32 B1-1 16 8 90 Đông Bắc 25m TT
33 B1-1 16 13 90 Đông Nam 25m TT
34 B1-1 16 16 135 Đông Nam 25m TT
35 B1-1 16 2x 90 góc vườn hoa Tây Nam 14m TT
36 B1-1 15 28 108 góc vườn hoa Tây Nam 14m TT
37 B1-1 17 14 90 Tây Bắc 14m TT
38 B1-1 17 1 90 Đông Nam góc vườn hoa 25m TT
39              
40 B1-2 1 1 115 góc tây Bắc 25m TT
41 B1-2 1 22 85 Tây Bắc 25m TT
42 B1-2 2 16 100 Tây Nam 25m TT
43 B1-2 3 1 102 Đông Bắc ô góc vh 14m TT
44 B1-2 3 4 100 Đông Bắc 14m 28
45 B1-2 3 8 100 Đông Bắc 14m 28
46 B1-2 3 19 100 Tây Nam 25m TT
47 B1-2 4 6 100 Đông Bắc 14m 29,5
48 B1-2 4 21 100 Tây Nam 25m 37,5
49 B1-2 4 24 100 Tây Nam 25m TT
50 B1-2 5 8 100 Đông Bắc 14m TT
51 B1-2 5 18 100 Tây Nam 25m TT
52 B1-2 5 1x 100 Tây Nam 25m TT
53 B1-2 5 1x 100 Tây Nam 25m TT
54 B1-2 5 19 100 Tây Nam 25m TT
55 B1-2 5 21 100 Tây Nam 25m TT
56 B1-2 6 12 85 Đông Nam 17m 33
57 B1-2 6 24 100 Tây Nam 25m TT
58              
59 B1-3 1 12 100 Tây Bắc 40m TT
60              
61 B1-3 2 x 100 Tây Bắc 40m TT
62 B1-3 2 14 100 Tây Bắc 40m TT
63              
64 B1-3 3 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 25m TT
65              
66 B1-3 4 6 100 Đông Bắc 25m TT
67 B1-3 5 5 100 Tây Nam 17m TT
68 B1-3 6 2 100 Đông Nam 17m TT
69              
70 B1-3 8 9 100 Đông Bắc 25m TT
71 B1-3 9 22 100 Đông Nam 25m TT
72 B1-3 10 x 100 Đông Nam 25m TT
73              
74 B1-3 11 5 100 Tây Nam 17m TT
75 B1-3 12 2 100 Tây Bắc 17m TT
76 B1-3 12 12 100 Tây Bắc ô góc 17m TT
77 B1-3 12 21 100 Tây Nam 17m TT
78 B1-3 13 5 100 Đông Bắc 17m TT
79 B1-3 13 25 85 Tây Bắc 17m TT
80 B1-3 14 6 100 Đông Bắc 17m TT
81 B1-3 15 4 100 Đông Bắc 17m 30
82 B1-3 15 x 126,85 Tây Nam 30m TT
83              
84 B1-4 1 14 100 Tây Bắc 25m 36
85 B1-4 1 18 100 Tây Bắc 25m 41,5
86 B1-4 2 7 100 Đông Bắc 25m 39,5
87 B1-4 2 8 100 Đông Bắc 25m TT
88 B1-4 3 7 100 Đông Bắc 25m TT
89 B1-4 4 4 100 Tây Bắc 25m TT
90 B1-4 4 x 100 Tây Bắc 25m 32,5
91 B1-4 5 2 100 Tây Nam 17m 32,5
92 B1-4 5 8 100 Tây Nam 17m 32
93 B1-4 5 9 100 Tây Nam 17m TT
94 B1-4 5 21 100 Đông Bắc 25m TT
95              
96 B1-4 7 11 127,5 Tây Nam ô góc vh 30m TT
97 B1-4 7 15 125 Tây Nam 30m TT
98 B1-4 8 4 100 Đông Bắc 17m TT
99 B1-4 8 7 100 Đông Bắc 17m TT
100 B1-4 8 1x 100 góc Đông Bắc vườn hoa 17m TT
101 B1-4 8 1x 100 Tây Nam 30 TT
102 B1-4 10 1 127,5 góc Đông Bắc 25m TT
103 B1-4 10 7 100 Đông Bắc 25m TT
104 B1-4 10 8 100 Đông Bắc 25m TT
105 B1-4 10 9 100 Đông Bắc 25m TT
106 B1-4 10 10 100 Đông Bắc 25m TT
107 B1-4 11 11 100 Đông Bắc 25m 37
108 B1-4 12 1x 127,5 Đông Bắc 25m TT
109 B1-4 12 2x 100 Đông Nam 17m TT
110 B1-4 13 7 100 Tây Bắc 17m TT
111 B1-4 16 6 100 Đông bắc 17m TT
112 B1-4 16 20 115 góc Tây Bắc 17m TT
113 B1-4 16 25 85 Tây Bắc 17m TT
114 B1-4 17 1x 125 Tây Nam 17m 31,5
115 B1-4 17 19 125 Tây Nam 17m 28,5
116 B1-4 18 20 100 Tây Nam 17m 27,5
117 B1-4 18 23 100 Tây Nam 17m 28
118 B1-4 19 2 100 Nam 14m TT
119 B1-4 19 1x 100 Nam 14m 25,2
120 B1-4 19 12 100 Nam góc vườn hoa 14m TT
121 B1-4 21 9 100 Nam 14m 24
122 B1-4 21 12 100 Tây Nam 14m 23
123 B1-4 22 7 100 Bắc 14m TT
124 B1-4 22 9 100 Bắc 14m TT
125 B1-4 22 15 100 Bắc 14m 21,5
126 B1-4 22 16 100 Bắc 14m TT
127 B1-4 22 17 100 Bắc 14m TT
128 B1-4 24 1 116,26 Góc Tây Bắc 17m 27,5
129 B1-4 25 24 100 Tây Nam 17m 23
130 B1-4 26 2 100 Đông Bắc 17m 19
131 B1-4 26 14 100 Tây Nam 17m 20
132 B1-4 26 16 100 Tây Nam 14m 19
133 B1-4 27 7 100 Đông Nam 14m 19,2
134 B1-4 28 4 100 Đông Nam 14m 21,5
135 B1-4 28 10 127,5 Tây Nam ô góc 17m 26
136 B1-4 28 14 100 Tây Bắc 14m 21
137 B1-4 28 15 100 Tây Bắc 14m 21
138 B1-4 28 18 100 Tây Bắc góc vườn hoa 14m 23
139 B1-4 29 5 100 Đông Bắc 17m 25
140 B1-4 29 11 100 Đông Bắc 17m TT
141 B1-4 29 30 100 Tây Bắc 17m TT
142 B1-4 30 5 100 Đông Bắc 17m 24
143 B1-4 30 16 100 Tây Nam 14m  
144 B1-4 30 19 100 Tây Nam 14m 23
145 B1-4 32 2 100 Đông Bắc 14m TT
146 B1-4 32 x 100 Đông Bắc 14m TT
147 B1-4 32 x 100 Đông Bắc 14m TT
148 B1-4 32 9 100 Đông Bắc 14m TT
149 B1-4 33 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 26
150 B1-4 33 8 100 Đông Bắc 14m 22,5
151 B1-4 34 9 163,58 Góc Nam 14m 23
152 B1-4 34 14 100 Tây Nam 14m 23
153 B1-4 35 8 100 Đông Bắc 14m 24,5
154 B1-4 35 16 100 Tây Nam 14m 25,5
155 B1-4 36 1x 100 Đông Bắc 14m 22
156 B1-4 36 22 100 Tây Nam 14m 22,3
157 B1-4 37 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 23,7
158 B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m TT
159 B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m TT
160 B1-4 37 9 100 Đông Bắc 14m TT
161 B1-4 38 10 100 Đông Bắc 14m TT
162 B1-4 38 15 100 Tây Nam 14m TT
163 B1-4 38 18 100 Tây Nam 14m TT
164 B1-4 38 2x 100 Tây Bắc 17m 33,5
165 B1-4 38 29 100 Tây Bắc 17m 32
166 B1-4 39 9 100 Đông Bắc 14m 24,3
167 B1-4 39 12 100 Tây Nam Góc vườn hoa 14m 24,5
168 B1-4 39 1x 100 Tây Nam 14m 25,5
169 B1-4 39 18 100 Tây Nam 14m 25,5
170 B1-4 39 2x 100 Tây Nam 14m 24,5
171 B1-4 40 8 158,96 góc Tây Nam 14m 24,5
172              
173 B2-1 1 7 85,6 Đông 14m TT
174 B2-1 1 10 85,6 Đông 14m TT
175 B2-1 1 34 85,6 Đông 14m TT
176 B2-1 1 39 80 Nam 14m TT
177 B2-1 1 70 85,6 Tây 17m TT
178 B2-1 2 1 96 Góc Tây Bắc 14m TT
179 B2-1 2 15 85,6 Đông 17m TT
180 B2-1 2 20 85,6 Đông 17m TT
181 B2-1 2 34 85,6 Đông 17m TT
182 B2-1 2 36 96 Góc Đông Nam 17m TT
183 B2-1 3 22 85,6 Đông 14m TT
184 B2-1 3 2x 85,6 Đông 14m TT
185 B2-1 3 3x 85,6 Đông 14m TT
186 B2-1 3 3x 85,6 Đông 14m TT
187 B2-1 3 4x 77,5 Nam 17m TT
188 B2-1 3 6x 85,6 Tây 17m TT
189 B2-1 3 7x 85,6 Tây 17m TT
190 B2-1 4 3 85,6 Tây 17m TT
191 B2-1 4 7 85,6 Tây 17m TT
192 B2-1 4 9 85,6 Tây 17m TT
193 B2-1 4 1x 85,6 Đông 17m TT
194 B2-1 4 1x 85,6 Đông 17m TT
195 B2-1 4 2x 85,6 Đông 17m TT
196 B2-1 4 42 85,6 Đông 17m TT
197 B2-1 4 51 85,6 Tây 14m TT
198 B2-1 4 59 85,6 Tây 14m TT
199 B2-1 4 7x 85,6 Tây 14m TT
200 B2-1 4 7x 85,6 Tây 14m TT
201 B2-1 4 7x 85,6 Tây 14m TT
202              
203 B2-2 1 3 300 Tây 50m TT
204 B2-2 4 3 300 Tây 50m TT
205 B2-2 6 3 300 Tây 50m TT
206              
207 B2-3 1 1 157,5 Bắc góc vườn hoa 25m 37,5
208 B2-3 1 5 112,5 Bắc 25m 38
209 B2-3 1 13 115 Góc Đông Nam 14m TT
210 B2-3 2 3 112,5 Bắc 25m TT
211 B2-3 2 4 112,5 Bắc 25m TT
212 B2-3 2 6 112,5 Bắc 25m TT
213 B2-3 2 8 157,5 Bắc góc vườn hoa 25m TT
214 B2-3 2 10 112,5 Nam 14m 24
215 B2-3 3 3 100 Bắc 14m TT
216 B2-3 3 5 100 Bắc 14m TT
217 B2-3 3 16 100 Nam 14m TT
218 B2-3 4 1 127,5 góc Tây Bắc 14m TT
219 B2-3 4 x 100 Bắc 14m TT
220 B2-3 4 8 140 góc Bắc vườn hoa 14m TT
221 B2-3 4 11 100 Nam 14m TT
222 B2-3 4 16 127,5 góc Tây Nam 14m 32
223 B2-3 6 1 127,5 góc Tây Bắc 14m 30
224 B2-3 7 x 100 Bắc 14m 25,5
225 B2-3 7 8 85 Đông 14m 28,5
226 B2-3 7 12A 100 Nam 17m 26
227 B2-3 7 15 100 Nam 17m 25,5
228 B2-3 7 17 140 Nam góc vườn hoa 17m TT
229 B2-3 8 9 140 Nam vườn hoa 17m TT
230 B2-3 9 x 85 Bắc 25m TT
231 B2-3 10 6 112,5 Đông 14m 25,5
232 B2-3 10 8 112,5 Đông 14m 25,5
233 B2-3 10 15 112,5 Tây 30m TT
234 B2-3 11 1 157,5 góc vườn hoa Đông 14m TT
235 B2-3 11 2 112,5 Đông 14m TT
236 B2-3 13 12 100 Đông 14m 25,5
237 B2-3 13 17 140 Tây vườn hoa 14m TT
238 B2-3 14 12 140 Góc vườn hoa Đông 14m 25
239 B2-3 14 23 100 Tây 14m 24,7
240 B2-3 15 x 140 gócĐông vườn hoa 14m 23,5
241 B2-3 15 1x 140 gócĐông vườn hoa 14m 23,7
242 B2-3 15 1x 140 góc vườn hoa Tây Bắc 14m 23
243 B2-3 16 8 115 Đông ô góc 17m TT
244 B2-3 17 11 112,5 Đông 14m TT
245 B2-3 17 1x 112,5 Tây 30m TT
246 B2-3 17 22 112,5 Tây 30m TT
247 B2-3 18 3 112,5 Đôg 14m TT
248 B2-3 18 17 112,5 Tây 14m TT
249              
250 M1A 6 20   Tây Nam Đông Bắc 12,2
251 M1A 2 50 74,5 Tây Nam Đông Bắc 12,2
252 M1A 3 18 74 Tây Nam Đông Bắc 12,2
253 M1A 4 56 70,28 Tây Nam Đông Bắc 12,2
254 M1B 4 2 74 Tây Nam Đông Bắc 12,2
255 M1B 6 16 74 Tây Nam Đông Bắc 12,2
256 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m  
257 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 16,8
258 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m  
259 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 16,8
260 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 16,8