BẢNG BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT NGÀY 27/07/2018

Báo giá biệt thự thanh hà khu A và Khu B luôn được cập nhập để quý khách có thể thao khảo, để biết được giá chính xác các lô đất và các khu đang bán xin vui lòng gọi điện cho phòng kinh doanh để biết thông tin chính xác về giá biệt thự thanh hà cienco 5.
Liên hệ: 098 986 2078 - 096 528 9696 - 0985 943 688

BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A

TT Thửa Biệt thự Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Giá bán đã có VAT
 (Triệu/m2/ô)
1 A1.1 1 2 201,67 Tây Bắc 14m TT
2 A1.1 1 4 200,97 Tây Bắc 14m TT
3 A1.1 1 9 200,97 Tây Bắc 14m TT
4 A1.1 1 11 205,19 Tây Bắc 14m TT
5 A1.1 1 1x 300 Đông 60m TT
6 A1.1 1 1x 211,9 Tây Bắc 14m TT
7              
8 A1.1 2 10 200 Đông Nam 14m TT
9 A1.1 2 1x 277,71 góc Tây Nam 14m TT
10 A1.1 2 14 200 Tây 14m TT
11 A1.1 2 16 200 Tây 14m TT
12 A1.1 2 19 200 Tây 14m TT
13 A1.1 2 2x 200 Tây Bắc 14m TT
14 A1.1 2 22 200 Tây Bắc 14m TT
15 A1.1 3 7 200 Đông Nam 14m TT
16 A1.1 3 10 200 Đông Nam 14m TT
17 A1.1 3 21 200 Tây Bắc 14m TT
18 A1.1 3 22 200 Tây Bắc 14m TT
19              
20 A1.1 5 x 240 Bắc 14m TT
21 A1.1 5 8 240 Bắc 14m TT
22 A1.1 5 1x 240 Tây Nam 25m TT
23 A1.1 5 1x 240 Tây Nam 25m TT
24 A1.1 6 3 240 Bắc 14m TT
25 A1.1 6 4 240 Bắc 14m TT
26 A1.1 6 1x 200 Tây Nam 25m TT
27 A1.1 6 1x 527 góc Tây Bắc 25m TT
28 A1.1 6 11 200 góc Tây Bắc 25m TT
29              
30 A1.2 1 1 212,5 góc Đông Bắc 17m TT
31 A1.2 1 2 213 Đông Bắc 17m TT
32 A1.2 1 3 213 Đông Bắc 17m TT
33 A1.2 1 4 213 Đông Bắc 17m TT
34 A1.2 1 9 212,5 Đông Bắc 17m TT
35 A1.2 1 11 262,8 góc Đông Nam 17m TT
36 A1.2 1 12 256,28 góc Tây Nam 17m TT
37 A1.2 1 15 200 Tây Nam 14m TT
38 A1.2 1 19 200 Tây Nam 14m TT
39 A1.2 1 20 200 Tây Nam 14m TT
40 A1.2 1 21 200 góc Tây Nam 14m TT
41 A1.2 04 4 200 Tây Nam 14m TT
42 A1.2 04 5 200 Tây Nam 14m TT
43              
44 A1.3 1 2 256,33 Đông Nam 14m TT
45 A1.3 1 5 256,98 Đông Nam 14m TT
46 A1.3 1 9 326,03 góc Tây Nam 25m TT
47 A1.3 1 10 277,58 Tây Nam 25m TT
48 A1.3 2 1 337,3 góc Tây Bắc 25m TT
49 A1.3 2 4 294,48 Đông Nam 14m TT
50 A1.3 2 x 294,51 Đông Bắc 14m TT
51 A1.3 2 x 297,76 Tây Nam 25m TT
52 A1.3 2 14 294,51 góc vườn hoa Đông Nam 14m TT
53 A1.3 2 18 317,28 Tây Nam 25m TT
54 A1.3 2 19 311,58 Tây Nam 25m TT
55 A1.3 2 21 299,41 Tây Nam 25m TT
56 A1.3 2 22 296,18 Tây Nam 25m TT
57 A1.3 2 25 287,63 Tây Nam 25m TT
58 A1.3 2 27 290,81 Tây Nam 25m TT
59 A1.3 6 12 200 Tây Nam 25m TT
60 A1.3 7 x 329,29 Tây Bắc 25m TT
61 A1.3 7 12 300 Tây Bắc 25m TT
62 A1.3 7 1x 300 Tây Bắc 25m TT
63 A1.3 7 1x 300 Tây Bắc 25m TT
64 A1.3 8 1 323,61 góc Đông Bắc 25m TT
65 A1.3 8 2 200 Đông Bắc 25m TT
66 A1.3 8 7 200 Bắc 25m TT
67 A1.3 8 8 166,33 góc Đông Bắc 25m TT
68 A1.3 8 9 197,2 Đông Nam 14m TT
69 A1.3 8 11 221,52 Đông Nam ô góc 14m TT
70 A1.3 8 15 200 Đông Nam 14m TT
71 A1.3 9 1 213 Đông bắc ô góc 14m TT
72 A1.3 9 4 200 Đông Nam 14m TT
73 A1.3 9 9 200 Đông Nam 14m TT
74              
75 A1.3 9 19 200 Đông Nam 14m 49,00
76 A1.3 9 20 200 Đông Nam 14m TT
77 A1.3 10 1 214,31 Đông Bắc ô góc 14m TT
78 A1.3 10 2 200 Đông Nam 14m TT
79 A1.3 10 5 200 Đông Nam 14m TT
80 A1.3 10 7 200 Đông Nam 14m TT
81 A1.3 10 16 200 Tây Bắc 14m TT
82 A1.3 10 18 287,9 Góc Tây Bắc 14m TT
83 A1.3 11 x 391,22 Góc Tây Bắc 25m TT
84 A1.3 11 9 210,68 Tây Nam 14m TT
85 A1.3 11 14 217,98 góc Tây Nam 14m TT
86 A1.3 13 4 300 Tây 25m TT
87 A1.3 13 5 300 Tây 25m TT
88              
89 A2.2 1 5 300 Tây bắc 17m TT
90 A2.2 2 1 459,16 Góc Tây bắc 17m TT
91 A2.2 2 8 300 Đông 14m 20,2
92 A2.2 2 2x 300 Tây 14m TT
93 A2.2 2 29 300 Tây 14m TT
94 A2.2 2 3x 347,85 Bắc 17m TT
95 A2.2 3 x 372 Đông 30m TT
96 A2.2 3 x 372 Đông 30m TT
97 A2.2 3 1x 372 Đông 30m TT
98 A2.2 3 1x 372 Đông 30m TT
99 A2.2 3 31 360 Tây 14m TT
100 A2.2 3 32 360 Tây 14m TT
101 A2.2 4 9 300 Bắc 14m TT
102 A2.2 4 10 300 Bắc 14m TT
103 A2.2 4 13 300 Bắc 14m TT
104 A2.2 5 15 300 Bắc 25m TT
105              
106 A2.3 1 x 280 Đông 17m TT
107 A2.3 1 1x 280 Đông 17m TT
108 A2.3 1 1x 280 Đông 17m TT
109 A2.3 2 4 280 Đông 17m TT
110 A2.3 2 1x 280 Đông 17m TT
111 A2.3 3 2 200 Bắc 14m TT
112 A2.3 3 3 200 Bắc 14m TT
113 A2.3 3 4 200 Bắc 14m TT
114 A2.3 3 5 200 Nam 14m TT
115 A2.3 3 6 200 Nam 14m TT
116 A2.3 3 7 200 Nam 14m TT
117 A2.3 3 8 200 Bắc 14m TT
118 A2.3 3 9 225,95 góc Đông Bắc 14m TT
119 A2.3 3 13 200 Bắc 14m TT
120 A2.3 3 14 200 Nam 14m TT
121 A2.3 3 18 207,5 góc Tây Nam 17m TT
122 A2.3 3 15 200 Nam 14m TT
123 A2.3 3 1x 200 Nam 14m TT
124 A2.3 4 1 207 Bắc ô góc 17m TT
125 A2.3 4 2 200 Bắc 14m TT
126 A2.3 4 6 200 Bắc 14m TT
127 A2.3 4 14 200 Nam 14m TT
128              
129 A2.4 1 10 250 Tây Bắc 25m TT
130 A2.4 2 4 275 Tây Bắc 25m TT
131 A2.4 2 8 300 Tây Bắc 25m TT
132 A2.4 2 9 300 Tây Bắc 25m TT
133 A2.4 2 10 300 Tây Bắc 25m TT
134 A2.4 2 13 287,5 Tây Bắc ô góc 25m TT
135 A2.4 2 31 270 Nam 20,5m TT
136              
137 A2.5 1 5 250 Đông Bắc 25m TT
138 A2.5 1 9 250 Đông Bắc 25m TT
139 A2.5 1 16 250 Tây Nam 14m TT
140 A2.5 1 1x 250 Tây Nam 14m TT
141 A2.5 2 x 200 Tây Bắc 14m TT
142 A2.5 3 x 240 Đông Nam 25m TT
143 A2.5 3 11 240 Tây Bắc 14m TT
144 A2.5 3 3x 240 Đông Nam 25m TT
145 A2.5 3 3x 240 Tây Bắc 14m TT
146              
147 A2.10 1 x 230 Bắc 14m TT
148 A2.10 1   314 Đông Nam 50m TT
149 A2.10 1 5x 212,5 Nam 14m TT
150 A2.10 2 6 240 Đông 17m TT
151 A2.10 2 7 248,18 Tây Nam 17m TT
152 A2.10 2 16 240 Nam 17m TT
153 A2.10 2 20 240 Nam 17m TT
 


BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B

TT Thửa Biệt thự Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Giá bán đã có VAT
(Triệu/m2/ô)
1 B1.1 BT1 6A 230 Đông Nam 14m TT
2 B1.1 BT2 10 240 Đông Bắc 25m TT
3 B1.1 BT2 19 240 Tây Nam 14m TT
4 B1.1 BT2 2x 240 Tây Nam 14m TT
5 B1.1 BT3 3 256,53 Đông Bắc 14m TT
6 B1.1 BT3 15 265,86 Tây Nam 14m TT
7 B1.1 BT3 4 230 Đông Bắc 14m TT
8 B1.1 BT3 5 262,06 Đông Bắc 14m TT
9 B1.1 BT4 2 240 Đông Bắc 14m TT
10 B1.1 BT4 3 240 Đông Bắc 14m TT
11 B1.1 BT4 8 267 góc Đông Nam 14m TT
12 B1.1 BT4 13 240 Tây Nam 14m TT
13 B1.1 BT4 15 240 Tây Nam 14m TT
14 B1.1 BT5 14 240 Tây Nam 25m TT
15 B1.1 BT5 1x 240 Tây Nam 25m TT
16              
17 B1.3 BT1 8 218,18 Đông Nam 14m TT
18 B1.3 BT2 x 276 Đông Bắc 25m TT
19 B1.3 BT2 1x 240 Tây Nam 14m TT
20 B1.3 BT2 15 240 Tây Nam 14m TT
21 B1.3 BT2 x 200 Đông Bắc 14m TT
22 B1.3 BT3 2 200 Đông Nam 14m TT
23 B1.3 BT3 x 200 Đông Nam 14m TT
24 B1.3 BT3 12 288 góc Đông Nam 40m TT
25 B1.3 BT8 3 200 Đông Bắc 14m TT
26 B1.3 BT8 4 202 Đông Bắc 14m TT
27 B1.3 BT9 1 175,5 Góc Tây Bắc 14m TT
28 B1.3 BT9 2 188 Đông Bắc 14m TT
29 B1.3 BT9 3 175,5 Đông Bắc 14m TT
30 B1.3 BT9 4 175,5 Góc Đông Bắc 17m TT
31 B1.3 BT10 1 263,5 góc Tây Nam 17m TT
32 B1.3 BT12 4 269,1 Tây Nam 14m TT
33 B1.3 BT14 4 202 Đông Bắc 14m TT
34 B1.3 BT17 2 200 Tây Bắc 14m TT
35 B1.3 BT17 29 350 Tây 17m TT
36              
37 B1.4 BT1 2 200 Đông Nam 14m TT
38 B1.4 BT1 4 200 Đông Nam 14m TT
39 B1.4 BT3 3 230 Tây Nam 14m TT
40 B1.4 BT5 2 230 Tây Nam 14m TT
41 B1.4 BT6 7 182,21 Tây Nam ô góc 14m TT
42 B1.4 BT6 8 194,71 Tây Nam 14m TT
43 B1.4 BT7 2 200 Đông Bắc 14m TT
44 B1.4 BT9 1 240 Đông Bắc 14m TT
45 B1.4 BT11 1 175,5 Góc Đông Bắc 14m TT
46 B1.4 BT12 2 230 Tây Nam 14m TT
47 B1.4 BT12 3 230 Tây Nam 14m TT
48 B1.4 BT12 5 230 Tây Nam 14m 18,80
49 B1.4 BT13 6 232,3 Tây Nam góc vườn hoa 14m TT
50 B1.4 BT14 2 230 Tây Nam 14m TT
51 B1.4 BT14 4 276 Tây Nam 14m TT
52              
53 B2.1 BT1 24 300 Đông 17m TT
54 B2.1 BT1 9 300 Tây Nam 14m TT
55 B2.1 BT2 8 220 Tây Nam 14m TT
56 B2.1 BT3 8 300 Đông Bắc 30m TT
57 B2.1 BT3 1x 250 Tây Nam 14m TT
58 B2.1 BT3 1x 250,97 Tây Nam 14m TT
59 B2.1 BT4 x 300 Đông Bắc 14m TT
60 B2.1 BT5 x 221,05 Bắc 30m TT
61 B2.1 BT5 6 230,86 Đông Bắc vườn hoa 14m TT
62 B2.1 BT5 10 250 Tây nam 14m TT
63 B2.1 BT7 6 250 Đông Bắc 30m TT
64 B2.1 BT7 9 250 Đông Bắc 30m TT
65 B2.1 BT7 22 207,5 Tây Nam ô góc 14m TT
66              
67 B2.1 BT8 2 300 Đông Bắc 14m TT
68 B2.1 BT8 3 300 Đông Bắc 14m TT
69 B2.1 BT8 9 300 Góc Đông Bắc 14m TT
70 B2.1 BT8 13 325,88 Đông Bắc 14m TT
71 B2.1 BT8 1x 300 Tây Bắc 14m TT
72 B2.1 BT8 16 300 Tây Bắc 14m TT
73 B2.1 BT8 17 300 Tây Bắc 14m TT
74 B2.1 BT9 3 300 Đông Bắc 30m TT
75 B2.1 BT9 x 300 Đông Bắc 30m TT
76 B2.1 BT9 6 300 Đông Bắc 30m TT
77 B2.1 BT9 8 300 Đông Bắc 30m TT
78 B2.1 BT9 9 300 Đông Bắc 30m TT
79 B2.1 BT9 16 360 Đông Bắc 14m TT
80 B2.1 BT9 19 300 Đông Bắc 14m TT
81 B2.1 BT9 2x 560 Tây Nam 14m TT
82 B2.1 BT12 x 350 Tây Bắc 14m TT
83 B2.1 BT12 x 313,3 Đông Bắc ô góc 14m TT
84              
85 B2.1 BT13 5 350 Đông 17m TT
86 B2.1 BT14 5 350 Đông 17m TT
87 B2.1 BT14 10 350 Đông 17m TT
88 B2.1 BT16 x 350 Đông 17m TT
89 B2.1 BT16 11 350 Đông 17m TT
90 B2.1 BT16 12A 350 Đông 17m TT
91 B2.1 BT16 14 350 Đông 17m TT
92 B2.1 BT17 1 262 Tây Bắc ô góc 14m TT
93 B2.1 BT17 12 350 Đông 17m TT
94 B2.1 BT17 15 350 Đông 17m 26,00
95 B2.1 BT17 29 350 Tây 17m TT
96 B2.1 BT17 3x 350 Tây 17m TT
97 B2.1 BT18 1 350 Góc Bắc 17m TT
98 B2.1 BT18 2 375 Góc Bắc 17m TT
99 B2.1 BT18 x 375 Bắc 17m TT
100 B2.1 BT18 6 375 Bắc 17m TT
101 B2.1 BT18 7 375 Bắc 17m TT
102 B2.1 BT18 8 350 Bắc 17m TT
103 B2.1 BT18 1x 300 Nam 25m TT
104 B2.1 BT18 20 362,5 góc Đông Bắc 17m TT
105 B2.1 BT18 21 300 Đông 17m TT
106 B2.1 BT18 22 362 góc Đông Nam 25m TT
107              
108 B2.2 BT1 8 270 Bắc 25m TT
109 B2.2 BT1 13 270 Bắc 25m TT
110 B2.2 BT1 1x 270 Nam 14m TT
111 B2.2 BT1 2x 270 Nam 14m TT
112 B2.2 BT1 26 270 Nam 14m TT
113 B2.2 BT1 2x 270 Nam 14m TT
114              
115 B2.2 BT3 x 200 Bắc 14m TT
116 B2.2 BT3 x 200 Bắc 14m TT
117 B2.2 BT3 6 200 Bắc 14m TT
118 B2.2 BT3 x 202.5 góc Đông Bắc 14m TT
119 B2.2 BT4 x 200 Bắc 14m TT
120 B2.2 BT5 x 200 Đông 14m TT
121 B2.2 BT5 11 200 Đông 14m TT
122 B2.2 BT5 18 200 Đông 14m TT
123 B2.2 BT5 19 265,86 Đông ô góc 14m TT
124 B2.2 BT5 28 200 Tây 14m TT
125 B2.2 BT5 35 200 Tây 14m 22,00
126 B2.2 BT7 2 200 Đông 14m 25,00
127 B2.2 BT8 8 200 Bắc 14m 23,80
128 B2.2 BT8 17 200 Bắc 14m TT
129 B2.2 BT8 24 200 Nam 14m TT
130 B2.2 BT8 3x 200 Nam 14m TT
131 B2.2 BT8 3x 200 Nam 14m TT
132              
133 B2.2 BT9 1 188 góc Tây Bắc 17m TT
134 B2.2 BT9 20 188 góc Đông Bắc 17m TT
135 B2.2 BT9 33 200 Nam 14m TT
136 B2.2 BT9 40 188 góc Tây Nam 17m TT
137              
138 B2.2 BT10 10 200 Bắc 14m TT
139 B2.2 BT10 11 200 Bắc 14m TT
140 B2.2 BT10 15 200 Bắc 14m TT
141 B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m TT
142 B2.2 BT10 2x 177 góc Đông Nam 20.5m TT
143 B2.2 BT10 2x 177 góc Đông Bắc 17m TT
144 B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m TT
145 B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m TT
146              
147 B2.2 BT11 x 250 Tây 17m TT
148 B2.2 BT11 1x 250 Tây 17m TT
149 B2.2 BT11 1x 250 Tây 17m TT
150 B2.2 BT11 17 250 Tây 17m TT
151              
152 B2.2 BT12 1 250 Bắc 17m TT
153 B2.2 BT12 4 250 Tây 17m TT
154 B2.2 BT12 6 250 Tây 17m TT
155 B2.2 BT12 x 250 Tây 17m TT
156 B2.2 BT12 11 250 Bắc 17m TT
157 B2.2 BT14 2x 350 Tây 17m TT
158              
159 B2.4 BT1 28 200 Nam 14m TT
160 B2.4 BT1 33 270 Nam 14m TT
161 B2.4 BT2 6 250 Tây 17m TT
162 B2.4 BT2 7 250 Tây 17m TT
163 B2.4 BT2 12 250 Tây 17m TT
164 B2.4 BT2 14 250 Tây 17m TT
165 B2.4 BT2 15 250 Tây 17m TT
166 B2.4 BT2 18 250 Tây 17m TT
167 B2.4 BT3 4 200 Đông 17m TT
168 B2.4 BT3 6 200 Đông 17m TT
169 B2.4 BT3 12 200 Đông 14m TT
170 B2.4 BT3 14 187,63 Góc Tây Nam 14m TT
171 B2.4 BT3 15 200 Tây 14m TT
172 B2.4 BT3 16 200 Tây 14m TT
173 B2.4 BT3 17 200 Tây 14m TT
174 B2.4 BT3 18 200 Tây 14m TT
175 B2.4 BT3 19 200 Tây 14m TT
176 B2.4 BT3 20 200 Tây 14m TT
177 B2.4 BT3 21 200 Tây 14m TT
178              
179 B2.4 BT4 15 200 Tây 14m TT
180              
181 B2.4 BT5 3 200 Đông 17m TT
182 B2.4 BT5 14 200 Đông 17m TT
183 B2.4 BT5 15 200 Đông 17m TT
184              
185 B2.4 BT6 6 225 Bắc 14m TT
186 B2.4 BT6 9 225 Bắc 14m TT
187 B2.4 BT6 x 225 Bắc 14m TT
188 B2.4 BT6 13 225 Bắc 14m TT
189 B2.4 BT6 14 225 Bắc 14m TT
190 B2.4 BT6 16 225 Bắc 14m TT
191 B2.4 BT6 3x 225 Nam 50m TT
192              
193 B2.5 BT1 8 200 Đông 14m TT
194 B2.5 BT1 9 200 Đông 14m TT
195 B2.5 BT1 16 200 Tây 14m TT
196 B2.5 BT1 23 200 Tây 14m TT
197 B2.5 BT2 1 240,7 Tây Bắc ô góc 30m TT
198 B2.5 BT2 4 225 Đông 14m TT
199 B2.5 BT2 8 225 Đông 14m TT
200 B2.5 BT2 10 225 Đông 14m TT
201 B2.5 BT2 21 225 Tây 30m TT
202 B2.5 BT3 15 502,46 Đông ô góc 50m TT
203 B2.5 BT3 17 -- Đông 30m TT
204 B3.1 BT1 5 344 Bắc 60m TT